Aktuality

Úradná tabuľa

História

Dnes známe archeologické nálezy potvrdzujú, že oblasť Slatiny bola osídlená už v staršej dobe bronzovej, ktorá siaha do druhého storočia pred naším letopočtom. Medzi archeologické nálezy potvrdzujúce túto skutočnosť patria rôzne nástroje a bronzové predmety, ktoré sa našli v tejto lokalite. Praveké a stredoveké nálezy svedčia o prítomnosti viacerých kultúr na tomto území.