SlovenskýSlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  nenaplánované
 • BIO odpad
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
SLATINA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC SLATINA

Dnes známe archeologické nálezy potvrdzujú, že oblasť Slatiny bola osídlená už v staršej dobe bronzovej, ktorá siaha do druhého storočia pred naším letopočtom. Medzi archeologické nálezy potvrdzujúce túto skutočnosť patria rôzne nástroje a bronzové predmety, ktoré sa našli v tejto lokalite. Praveké a stredoveké nálezy svedčia o prítomnosti viacerých kultúr na tomto území.

Územie obce patrí do Hontianskeho regiónu, ktorý sa nachádza na rozhraní stredného a západného Slovenska. Územie označované ako Hontianska oblasť, či región je totožné s bývalou Hontianskou župou. Vývoj hontianskeho komitátu sa viaže na 11. storočie, kedy bol vyčlenený zo staršieho Novohradského komitátu.

Hontianska stolica, neskôr župa, siahala až na dnešné územie Maďarska a jej súčasťou bolo pôvodne tiež územie Malohontu, ktorý bol v roku 1802 pričlenený ku Gemeru. Pred rokom 1918 zasahovala časť Hontianskej župy do Maďarska.