Kontakty

Toto webové sídlo www.obecslatina.sk spravuje Obec Slatina je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Slatina 

Adresa:
Obecný úrad Slatina
​Slatina č. 135
935 84 Horné Semerovce

IČO: 00587591

Samosprávny kraj: Nitriansky  
Okres: Levice 
Región: Hont 
Počet obyvateľov: 341 
Rozloha: 951 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1245 


Starosta: starosta@obecslatina.sk 

Sekretariát: 
Tel.:
 036 749 13 33

E-mail: sekretariat@obecslatina.sk

Kompetencie:
Obec Slatina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Slatina je zriadený na Miestnom úrade vSpoločný stavebný úrad Šahy 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk