ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_629a_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
 Návrh VZN o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe separácie, zhodnocovania, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na rok 2023 | Slatina | Oficiálne stránky obce
 

Návrh VZN o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe separácie, zhodnocovania, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na rok 2023

 26.11.2022


Zoznam článkov: