Oznámenie o strategickom dokumente: Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025

 03.05.2022

Strategický dokument: PROGRAM ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 je
zverejnené na webovom sídle ministerstva:
možné nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady urobiť z neho kópie na Obecnom úrade v Slatine počas
pracovnej doby obecného úradu najneskôr do 13.5.2022.
Strategický dokument na stiahnutie: Oznámenie o strategickom

Zoznam článkov:

1 2 3 4 >