SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o strategickom dokumente: Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

 23.10.2023

Informácia pre verejnosť
Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: 
Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Štefánikova tr. 69 
949 01 Nitra
Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie na Obecnom úrade v Slatine počas pracovnej doby obecného úradu najneskôr do 03.11.2023.


    Zoznam aktualít: