SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Názov Popis Dátum
Rozpočet obce Slatina na rok 2024 - 2026 - 30.11.2023
Návrh VZN o odplatných službách poskytovaných Obecným úradom v Slatine a zásady na určovanie cien prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce - 30.11.2023
Návrh VZN obce Slatina č.2/2023 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, spôsobe separácie , zhodnotenia, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov - 30.11.2023
Návrh VZN obce Slatina č.1/2023 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach - 30.11.2023
Pozvánka na VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine Pozvánka na zasadnutie OZ v Slatine 30.11.2023
Pozvánka na VII.zasadnutie OZ v Slatine Pozvánka na zasadnutie OZ v Slatine 19.11.2023
Pozvánka na VI.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slatine Pozvánka na zasadnutie OZ v Slatine 09.11.2023
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín – v lokalite k.ú. Slatina – Ev.č. 39/2023 konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 30.10.2023
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného V E R E J N Á V Y H L Á Š K A podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Výstavba HDPE rúr 17.10.2023
Generované portálom Uradne.sk