SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

 14.02.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022Vytlačiť
 

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Slatina predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

Úroveň vytriedenia v obci Slatina: 47,18%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2023: 18,00 EUR/tona


Zoznam aktualít: