Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

 16.01.2022

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 >