Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,,Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

 29.05.2022

Do záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ,,Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ je možné nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Slatine počas úradných hodín.

Záverečné


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >